ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Мирковић, Биљана Берендика, Радмила Миљковић, Рада Савић, Гордана Чекић, Гордана Антонић, Весна Зорић, Нинковић Мирослава
Телефон: 051/244-508, 244-507, 244-523, 244-620
E-мејл: biljana.mirkovic@banjaluka.rs.ba ;biljana.berendika@banjaluka.rs.ba; radmila.miljkovic@banjaluka.rs.ba; rada.savic@banjaluka.rs.ba; vesna.zoric@banjaluka.rs.ba; gordana.antonic@banjaluka.rs.ba; gordana.cekic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се на бази нових чињеница које странка приложи врши понављање поступка који је окончан правоснажним рјешењем.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 103. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 234. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Број рјешења на које се односи поступак понављања
Навођење нових чињеница и доказа
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Рјешење на које се понављање односи Надлежни орган Копија
Доказ о новим чињеницама Надлежни орган Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац