ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за саобраћај и путеве
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за саобраћај
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Саобраћај
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051 244 425

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање паркинг мјеста на паркиралиштима, јавним гаражама и резервација паркинг мјеста.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју Града Бања Лука, чл. 17. и 18. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 01/14); Одлука о безбједности саобраћаја на путевима Града Бања Лука, члан 22. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 21/09).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за паркирање на паркиралишту, јавној гаражи или резерварцију паркинг мјеста Цијена паркирања аутобуса на паркиралишту Малта је 1 КМ , ако се паркирање врши на основу блока карата купљених у Одсјеку за саобрћај, а 3 КМ за карту купљену у наплатној кућици на самом паркиралишту. Карта важи за један улазак аутобуса на паркиралиште. Цијена паркирања у јавним гаражама износи: 20 КМ – петодневна карта, 40 КМ – десетодневна карта, 60 КМ – петнаестодневна карта , 100 КМ – мјесечна карта, 250 КМ – тромјесечна карта, 1000 КМ – годишња карта; За резервацију паркиралишта или његовог дијела плаћа се накнада од 10 КМ дневно по једном мјесту за паркирање. За резервацију паркинг мјеста на годину плаћа се накнада у износу од 1000 КМ. 555-007-120-348-8860 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Саобраћајна дозвола МУП РС Копија
Доказ о уплати накнаде Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Календарски мјесец или годину.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.