ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за саобраћај и путеве
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за саобраћај
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Саобраћај
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирослава Миловановић, ССС за административно техничке послове
Телефон: 051/ 307- 808
E-мејл:

miroslava.milovanovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање издавања повлаштене карте за станаре.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју Града Бања Лука, чл. 17. и 18. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 01/14); Одлука о безбједности саобраћаја на путевима Града Бања Лука, члан 22. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 21/09).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за повлаштену карту 10 КМ – мјесечно ; 50 КМ- годишње 555-007-120-348-8860 прималац:Буџет Града Бања Лука-јавни приход; врста прихода: 722319; позив на број: 2002170007, буџетска организација: 9999999 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Улица зграде
Регистраски број
Мјесечна карта
Годишња карта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о пријави пребивалишта,не старија од једне године МУП Копија
Саобраћајна дозвола МУП РС Копија
Доказ о уплати накнаде Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Мјесец или година од датума издавања.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац