ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за саобраћај и путеве
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за саобраћај
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Саобраћај
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051 244 425

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Контролисано кретање теретних возила.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о путевима, члан 42. („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13 и 83/19); Одлука о безбједности саобраћаја на путевима, члан 10. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 21/09, 23/09, 19/15 и 20/17); Одлуке о обрачуну накнаде за ванредни превоз на подручју Града Бања Лука, члан 4. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 06/08).
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за вадредни превоз Висина накнаде обрачунава се по два основа:
1.Прекорачење укупне дозвољене масе: 1,10 КМ х број тона преко дозвољеног х КМ х број тура
2.Прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења: јединична накнада х километри х број тура
Једнична накнада се добије кад се укупна маса возила подјели са бројем осовина па се од добијеног резултата одузме број тона дозвољеног оптерећења.
Након обрачуна наплаћује се већи износ накнаде од наведених износа.
555-007-120-348-8860 Општина 002
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Саобраћајна дозвола МУП РС Копија
Доказ о уплати таксе Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) На период за који се тражи дозвола.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ