ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за саобраћај и путеве
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за саобраћај
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Саобраћај
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051 244 425

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за полагање испита за такси возача – познавање Града Бања Луке 20 КМ 555-007-120-348-8860 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/назив правног лица
Адреса
Датум рођења
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС Овјерена копија
Доказ о уплати накнаде Пошта или банка Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан; за рјешавање потпуног захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ