ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове комуналне накнаде, правне и стручне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милица Вукелић – ССС за геодетске послове
Телефон: 051/244-444 – локал 636
E-mail: milica.vukelic@banjaluka.rs.ba

Младен Мијатовић, самостални стручни сарадник за геодетске послове
Телефон: 051/244-444 – локал 734
E-mail: mladen.mijatovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Добијање увјерења о називу улице и кућном броју ради остваривања одређених права код надлежних органа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), Одлука о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста и обиљежавања зграда бројевима, члан 20. („Службени гласник Града Бањалуке бр. 24/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/Назив правног лица
ЈМБГ/ЈИБ
Контакт особа (правна лица)
Контакт адреса
Контакт телефон
Број парцеле (нови премјер)
Катастарска општина
Адреса објекта
Стари назив улице и кућни број
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Посједовни лист/Лист непокретности или Рјешење о проведеној промјени РУГИПП П.Ј. Бања Лука Копија
Порески рачун Пореска управа РС Копија
Основ стицања некретнине Суд/нотарска канцеларија Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 5 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ