ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове заједничке комуналне потрошње и заштиту животне средине
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Власта Вујаковић, ССС за одржавање зелених површина
Телефон: 051/244-444 локал 526
E-mail: vlasta.vujakovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Указана потреба за сјечу или орезивање стабала јавних или приватних дрвореда ради уређења зелених површина око приватних или државних објеката.Рјешење којим се одобрава сјеча стабала, која се налазе на простору који одржава власник или корисник земљишта, односно подносиоц захтјева за сјечу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о комуналним дјелатностима, чл. 2. и 3. („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17); Одлука о комуналном реду, чл. 41. (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 06/18, 40/18 и 28/22)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ 555-007-1203-4888-60 или таксена марка Врста прихода:722131 Буџетска организација: 9999999 Општина: 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/Назив правног лица
ЈМБГ/ЈИБ
Контакт особа (правна лица)
Контакт адреса
Контакт телефон
Локација дрвета
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана са означеним мјестом гдје се стабло налази РУГИПП П.Ј. Б.Лука Копија
Мишљење Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС (уколико се ради о сјечи стабла старости преко 40 година) РЗЗКИПНРС Оригинал/ копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потупуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ