ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за просторно планску документацију
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Плаћање трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте у ратама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 73. и 75. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15 и 106/15); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 24 – 25 („Службени гласник Града Бања Лука“, бр, 15/14, 8/15 и 40/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за трошкове уређења грађевинског земљишта Број и висина рата одређује се према уговору о плаћању на рате 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Накнада за ренту Број и висина рата одређује се уговором 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/Назив правног лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Банкарска гаранција на преостали износ неплаћених накнада Банка Оригинал
Лична карта МУП РС Копија
Рјешење о регистрованој дјелатности АПИФ или Град Бања Лука- Одјељење за привреду Копија Прибавља се по службеној дужности уколико рјешење издаје Град Бања Лука.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 15 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До истека банкарске гаранције.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ