ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за легализацију
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање легалности објекта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о легализацији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 62/18 и 93/22);
Закон о општем управном поступку – члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ВРСТА ПРИХОДА
Такса на рјешење о легалности објекта 10 КМ 555-007-1203-4888-60 722131
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Врста објекта
Година изградње
Локација објекта, адреса, број, град
Подаци о парцели
Димензије и спратност
Површина објекта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана са идентификацијом (не старија од шест мјесеци) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Оригинал; Овјерена копија
Посједовни лист/лист непокретности (не старији од шест мјесеци) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Оригинал; Овјерена копија
Земљокњижни извадак (не старији од шест мјесеци) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Оригинал; Овјерена копија
Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања изграђеног објекта, изграђеног од овлаштеног правног лица за послове премјера и катастра непокретности који садрже нарочито: уцртан објекат са димензијама и координираним тачкама Овлаштена правна лица-геодетске организације Оригинал; Овјерена копија
Купопродајни уговор или уговор о грађењу Странка Оригинал; Овјерена копија
Техничка документација Овлаштена правна лица Оригинал; Овјерена копија
Други докази Надлежне институције Оригинал; Овјерена копија
Доказ о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ)
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ