ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађење
Одсјек за велике инвестиционе објекте и сложене предмете
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Увјерење о важењу издатих локацијских услова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о уређењу простора и грађењу, члан 66. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ 555-007-1203-4888-60; Таксена марка Општина 002
Такса на увјерење 3 КМ 555-007-1203-4888-60; Таксена марка Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/Назив правног лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Оригинал; Копија Прибављање по службеној дужности уколико локацијске услове издаје Град Бања Лука
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан. Рок за рјешавање потпуног захтјева 3 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ