ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Угоститељство и туризам
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Владимир Којић, ССС- – угоститељство и трговина
Телефон: 051/244-444 локал 840
E-мејл: vladimir.kojic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Сврха поступка је да најбољи угоститељски објекти за исхрану и пиће на подручју града Бања Лука добију и користе знак квалитета и као такви да се налазе на туристичкој понуди Града Бања Лука, а онима са знаком «златна кашика» омогућити и посебне повластице по основу Одлуке о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју Града Бања Лука.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о оцјени квалитета услуга угоститељских објеката на подручју Града Бања Лука, члан 11. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 26/08).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на рјешење о утврђивању квалитета услуга угоститељских објекта „Златна кашика“ 20 КМ Таксена марка
Накнада Комисији за оцјену квалитета угоститељских објеката 100 КМ 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
ЈМБГ
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Врста објекта
Назив угоститељског објекта
Улица и број
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешења којим је одобрено обављање дјелатности Град Бања Лука- Одјељење за привреду Копија Рјешење о регистрацији предузетника прибавља се по службеној дужности.
Доказ о чланству у Занатско-предузетничкој комори регије Бања Лука (потврда) Занатско-предузетничка комора регије Бања Лука Оригинал; Овјерена копија
Доказ о уплати таксе и накнаде Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац