ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и локални економски развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду и предузетништво
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Угоститељство и туризам
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Владимир Којић, ССС-угоститељство и трговина
Телефон: 051/244-444 локал 853
E-mail: vladimir.kojic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Разврставање кампова у поједине категорије.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству, члан 23. став 2 и члан 26. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 45/17); Правилник о категоризацији угоститељских објеката и условима за разврставање хотела у подврсте („Службени гласник Републике Српске“, број 60/21), Одлука о градским административним таксама, тарифни број 1 и 7 („Службени гласник Града Бања Лука бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16, 26/17 и 30/23).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење о категоризацији угоститељских објеката 50 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Облик организовања угоститеља
Подаци о привредном друштву
Подаци о пословној јединици привредног друштва
Подаци о предузетнику
Подаци о објекту
Капацитет објекта
Структура смјештајних јединица у кућици у кампу/бунгалову
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији предузетника Град Бања Лука- Одјељење за привреду и локални економски развој Овјерена копија
Рјешење о регистрацији правног лица Окружни привредни суд (АПИФ) Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 4 године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ