ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Угоститељство и туризам
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Владимир Којић, ССС- угоститељство и трговина
Телефон: 051/244-444 локал 840
E-мејл: vladimir.kojic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Разврставање кампова у поједине категорије.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству, члан 24. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 15/10, 57/12 и 67/12); Правилник о категоризацији угоститељских објеката и условима за разврставање хотела у подврсте, члан 3. („Службени гласник Републике Српске“, број 118/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на рјешење о категоризацији угоститељских објеката 50 КМ Таксена марка
Накнада за категоризацију угоститељских објеката 50 КМ 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Облик организовања угоститеља
Подаци о привредном друштву
Подаци о пословној јединици привредног друштва
Подаци о предузетнику
Подаци о објекту
Капацитет објекта
Структура смјештајних јединица у кућици у кампу/бунгалову
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење којим је одобрено обављање дјелатности Град Бања Лука- Одјељење за привреду Овјерена копија Рјешење о регистрацији предузетника прибавља се по службеној дужности.
Рјешење о регистрацији правног лица Окружни привредни суд (АПИФ) Овјерена копија
Доказ о уплати такси и накнада Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 4 године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац