ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и локални економски развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду и предузетништво
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Угоститељство и туризам
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Владимир Којић, ССС- угоститељство и трговина
Телефон: 051/244-444 локал 853
E-mail: vladimir.kojic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рад угоститељских објеката у продуженом радном времену, осим угоститељских објеката смјештених у стамбено-пословним зградама колективног становања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству, члан 33. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/17); Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима, чл. 13. и 14. („Службени гласник Републике Српске“ број 44/11); Одлука о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју Града Бања Лука, чл. 15. и 15а. („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 14/12, 16/14, 16/15, 39/16, 26/17 и 30/23).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на издавање рјешења 350 КМ – за период од 1 мјесеца, 700 КМ – за период од 2 мјесеца, 1000 КМ – за период од 3 мјесеца, 1300 КМ – за период од 4 мјесеца, 1600 КМ – за период од 5 мјесеци, 1800 КМ за период од 6 мјесеци. 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
ЈМБГ
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Назив угоститељског објекта
Улица
Мјесто гдје се објекат налази
Период за који се тражи продужено вријеме
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Налаз и мишљење стручне организације којим се потврђује да су у угоститељском објекту спроводене мјере за заштиту од буке Овлаштено правно лице Оригинал
Рјешење којим је одобрена регистрација дјелатности Град Бања Лука – Одјељење за привреду и локални економски развој Копија
Рјешење о регистрацији правног лица Окружни привредни суд/АПИФ Копија
Препорука Туристичке организације Града Бањалука, којом се потврђује значај предметног угоститељског објекта у туристичко-угоститељској понуди Града Бањалука Туристичка организација Града Бањалука Оригинал Препорука утврђена на основу пружања квалитетне угоститељске услуге у периоду од најмање годину дана који претходи дану издавања препоруке
Увјерење надлежног суда за прекршаје, као доказ да угоститељ није кажњен правоснажним рјешењем по основу прекорачења радног времена и нарушавања јавног реда и мира у предметном угоститељском објекту Основни суд Бања Лука Оригинал за период од шест мјесеци који претходи дану подношења захтјева за рад у продуженом радном времену
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Одјељење за привреду и локални економски развој по службеној дужности ће утврђивати да ли је угоститељ, за чији се угоститељски објекат тражи издавање сагласности за рад у пригодном радном времену, кажњен изрицањем прекршајног налога за прекорачење прописаног радног времена и емитовање повећаног нивоа буке, у периоду од шест мјесеци прије дана подношења захтјева за рад у пригодном радном времену. Захтјевима угоститеља који су кажњени, у поменутом периоду и на наведени начин, неће бити удовољено.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Од 1 до 6 мјесеци.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ