ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и локални економски развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду и предузетништво
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Угоститељство и туризам
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Владимир Којић, ССС- угоститељство и трговина
Телефон: 051/244-444 локал 853
E-mail: vladimir.kojic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање одобрења за извођење живе музике у угоститељским објектима и за одржавање концерата естрадног садржаја на масовним скуповима, уз уважавање прописа који регулишу заштиту животне средине
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА – Одлука о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју града Бања Лука („ Службени гласник Града Бања Лука“ бр.14/12, 16/14, 16/15, 39/16, 26/17 и 30/23)- чл. 21. ;
-Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Бања Лука“ бр.26/13, 11/14, 24/14, 3/15, 39/16, 26/17 и 30/23) – тарифни број 4;
-Одлука о условима и начину одржавања јавних манифестација, те коришћењу аудио и видео помагала у објектима и изван њих (Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 43/18 и 5/19) – члан 8., став 2. и став 3.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 20 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
ЈМБГ
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Мјесто приређивања (угоститељски објекат или простор)
Улица
Период (дани)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење којим је одобрена регистрација дјелатности Градска управа Града Бања Лука или надлежни суд Фотокопија (у случају приређивања концерата, прилаже се овјерена копија поменутог акта)
Уговор о ангажовању установе која врши мјерење буке и подаци о представнику исте, који ће бити присутан током трајања јавне манифестације и, по налогу комуналног полицајца или еколошког инспектора, вршити мјерење буке (искључиво у случају приређивања концерта) Предузеће регистровано за обављање послова из области заштите животне средине (поменутим субјектима дозволе за рад издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске) копија
Уговор о давању простора на којем се изводи јавна манифестација на коришћење, закључен између даваоца простора и организатора манифестације (искључиво у случају приређивања концерта) Предузеће или установа која је власник, или управља простором на којем се одржава јавна маифестација копија
Уколико се концерт одржава на тврђави „КАСТЕЛ“ доставити и уговор између Јавне установе „БАНСКИ ДВОР“ Бања Лука и организатора; ЈУ „БАНСКИ ДВОР“ Бања Лука копија
Копија личне карте лица овлашћеног за заступање или предузетника (искључиво у случају приређивања концерта) Овјерена копија
Примјерак пријаве јавне манифестације надлежном органу – искључиво у случају приређивања концерта) Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Полицијска управа Бања Лука Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Рјешењем су назначени дани за које важи рјешење.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ