ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Провођење пронаталитетних мјера
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051 244 513
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Oстваривање погодности за породице са троје или више дјеце, у склопу провођења пронаталитетних мјера.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Споразум о техничкој сарадњи на реализацији Пројекта „Пријатељи породице“, потписан између Града Бања Лука и Фондације „За породицу“
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
1. Информација о подносиоцу захтјева: име, презиме, име једног родитеља, адреса подносиоца захтјева и контакт телефон
2. Подаци о дјетету: име, име оца, презиме, датум и мјесто рођења дјетета, ЈМБ и које је дијете по редослиједу рођења
3. Подаци о родитељу:име и презиме,ЈМБ, број личне карте, контакт телефон и мејл адреса, мјесто пребивалишта родитеља, број рођене дјеце
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта подносиоца МУП Републике Српске Фотокопија
Потписана сагласност да Фондација „За породицу“ може обрађивати личне податке Образац сагласности Фондације „За породицу“ Оригинал
Извод/изводи за дијете ( родитељ не треба прилагати) Матична служба Града Бања Лука Службени увид матичара у базу матичних података
Увјерење о пребивалишту ( родитељ не треба прилагати) Евиденција МУП-а Службени увид у евиденцију пребивалишта
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗРАЂЕНЕ „ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ“ ПОДНОСИЛАЦ ПРЕУЗИМА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ – У ПРИЗЕМЉУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 22.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ ОВДЈЕ