ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове писарнице Градске управе, пријемне канцеларије и услужних центара
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА
ОБРАЗАЦ 1 родитељ-латиница
ОБРАЗАЦ 1 родитељ-ћирилица
ОБРАЗАЦ 2 родитеља-латиница
ОБРАЗАЦ 2 родитеља-ћирилица