ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове писарнице Градске управе, пријемне канцеларије и услужних центара
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-531; 244-532
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења о породичном стању/издржавању чланова домаћинства за одређено лице, ради остваривања одређених права у иностранству.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о основним увјетима за привремено запошљавање и заштиту југословенских грађана на раду у иностранству, сви чланови („Службени лист СФРЈ“, бр. 33/73 и 11/74); Закон о општем управном поступку, члан 160. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Конвенција између Савезне Републике Аустрије и БиХ о социјалном обезбјеђењу од 19. новембра 1965. године, чл. 29-32; Споразум о спровођењу конвенције, члан 23.; Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на увјерење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме особе запослене у иностранству
Улица и број у иностранству
Број поште и назив града
Адреса становања издржаваних чланова
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извор из МКР Матичне службе Оригинал; Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у евиденцијама матичне службе Града Бања Лука.
Извод из МКВ Матичне службе Оригинал; Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у евиденцијама матичне службе Града Бања Лука.
Доказ о уплати градске административне таксе Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До остваривања права ради којег је издато увјерење.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац