ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове писарнице Градске управе, пријемне канцеларије и услужних центара
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-531; 244-532
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Провјера података из централног бирачког списка.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Изборни Закон Босне и Херцеговине, члан 3.8 („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 7/14); Закон о ошштем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о вођењу и употреби централног бирачког списка, сви чланови („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 32/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
ЈМБГ
Име и презиме
Адреса
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Странка добија податке из централног бирачког списка у току истог дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене података у бирачком списку.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Странка подноси захтјев усменим путем.