ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Слободанка Јаковљевић, СС матичар
Телефон: 051/244-516
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис чињенице смрти.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 22. и 25. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачке 160-172 („Службени гласник Републике Српске“, бр.55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига и извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода из матичних књига, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, број 54/10); Уредба о начину кориштења података из централне базе другог примјерка матичних књига, члан 7. („Службени гласник Републике Српске“, број 41/11); Одлука о градским административним таксама, члан 12. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Дан, мјесец, година и мјесто смрти
Име, презиме и пол умрлог лица
Презиме прије закључења брака
Дан, мјесец и година рођења умрлог
ЈМБГ умлог
Мјесто и град рођења умрлог
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
Пребивалиште умрлог
Брачно стање у тренутку смрти
Име и презиме супружника
Имена и презимена родитеља умрлог
Име и презиме пријавиоца; односно назив ако је ријеч о установи
Пребивалиште, односно сједиште пријавиоца
Мјесто сахране
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потвда о чињеници смрти Надлежна здравствена установа Оригинал
Извод из МКР или други документ на основу којег се утврђују основни подаци о умрлом лицу Надлежне матичне службе, као и друге установе Оригинал; Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши без одлагања.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.