ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-513
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у основну евиденцију, односно у МКР ради остваривања права грађана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 12- 17 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Закон о личном имену, чл. 4. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 82/19); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 6-10 („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Породични закон, чл. 16-28 („Службени гласник Репубике Српске“, бр. 54/02, 41/08 и 63/14); Упутство о вођењу матичних књига, тачке 69-137 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13); Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига и извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода из матичних књига, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, број 54/10); Уредба о начину кориштења података из централне базе другог примјерка матичних књига, члан 7. („Службени гласник Републике Српске“, број 41/11); Одлука о градским административним таксама, члан 12. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме подносиоца захтјева
Име подносиоца захтјева
Име једног родитеља подносиоца захтјева
Контакт адреса подносиоца захтјева
Контакт телефон подносиоца захтјева
Изјава родитеља о одређивању личног имена, презимена, држављанства , националности и вјероисповјести (уколико желе) дјетета
Презимена оца и мајке
Имена оца и мајке
ЈМБГ оца и мајке
Дан, мјесец и година рођења оца и мајке
Мјесто, Општина и Република рођења оца и мајке
Држављанство оца и мајке
Мјесто уписа у књигу држављана за оца и мајку
Број личне карте оца и мајке
Потписи оца и мајке
Пребивалиште родитеља- Адреса становања
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКВ или извод из МКР за мајку (ако родитељи нису у браку) Матичне службе Оригинал
Увјерење о држављанству за оба родитеља Матичне службе Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши без одлагања.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац