ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Исправка погрешно евидентираних података у евиденцијама матичних служби Града Бања Лука.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о матичним књигама, члан 44. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Контакт адреса
Контакт телефон
Исправка података са……………………… на…………….
Разлог зашто се тражи исправка података
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод или увјерење из евиденције која је предмет исправке и/или допуне (нпр. МКР, МКВ, КД) ради утврђивање врсте евиденције која је предмет исправке, те утврђивање стварне и мјесне надлежности за поступање Матична служба Оригинал; Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у евиденцијама матичне службе Града Бања Лука.
Одговарајући изводи из матичних евиденција (МКР, МКВ, МКД) који су докази о чињеницама за подносиоца захтјева или за чланове њихових породица Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Друга документа која могу послужити као доказ предметне чињенице у поступку (нпр. свједочанства , војна књижица, радна књижица, крсни лист и сл.) Образовне институције, вјерске организације Оригинал; Овјерена копија
Копија личне карте подносиоца, ради утврђивања идентитета подносиоца и страначке легитимације МУП Оригинал; Овјерена копија
Доказ о уплати градских административних такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац